top of page

Alix Fan Club

Public·12 members
Gabriel Gomez
Gabriel Gomez

IstoRIja StaRog SvetaIsto su učinili i vizantijski filozof Filon, oko 225. pre n. e., i grčki pisac Antipater iz Sidona, oko 130. pre n. e. Na njihovim popisima prvi put je zajedno spomenuto svih sedam građevina koje su danas poznate kao sedam svetskih čuda starog sveta.
IstoRIja staRog sveta


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fjinyurl.com%2F2ufnsX&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3PzXAoBXnL_sFzr_er_xOuU to vreme, svetionik je bio najveća građevina sveta a njegova svetlost se mogla videti na 50 km od aleksandrijske obale. Čak i danas, posle neverovatnih arhitektonskih napora, Faros je ostao najveći svetionik sa svojim dimenzijama. Bio je posvećen bogovima spasiteljima, Ptolomeju Soteru i njegovoj ženi Berenici.


Ovo svetsko čudo starog sveta smatra se jednim od najvećih dostignuća antičke umetnosti. U pitanju je nadgrobni spomenik karijskog kralja Mauzola. Građevina je postojala od 350. godine pre nove ere, pa sve do 15. veka.


Krenite na fantastično putovanje kroz celokupnu istoriju - od Praistorije do Savremenog Doba, u 24 knjige edicije Ilustrovana Istorija sveta, pod budnim okom stručnjaka za antropologiju, istoriju i ... 041b061a72


About

Fan Club for Alix, Kelly Alexandra Hoff

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page